İZNİK'İN COĞRAFİ DURUMU VE İKLİMİ

İznik gölü Marmara Bölgesinin güneydoğusunda yer almakta olup, esas olarak Marmara Bölgesinin Güney Marmara bölümünde, Gemlik Körfezinin doğusunda Garsak Eşiğinden başlayarak doğu-batı yönünde 32 km boyunca uzanır. Göl alanı kuzeyden Samanlı Dağları, doğudan depresyon alanını Pamukova çöküntü alanından ayıran yüksek eşik sahası, güneyden ise Gürle Dağı ve Avdan Dağları ile çevrelenmektedir. 

Devamını oku...

TARİHÇE

Antik çağların ünlü coğrafyacısı Strabon’a göre , İznik, Makedonya Kralı  Büyük İskender’in kumandanlarından Antigonius Monophthalmus tarafından M:Ö. 316’da kurulmuştur. Şehrin “+” şeklindeki planında ve İyon tarzında olması, bunu doğrulamaktadır. Bu çağın geleneklerine göre, kurucusunun Antigonius olması nedeniyle “ANTİGONİA” adını almıştır. Helenistik çağın bütün şehirleri gibi “ANTİGONİA” da karelere bölünmüş düzenli bir plana sahipti. Şehrin etrafını saran surların uzunluğu 4.970 metre kadardı. Fakat bu Helenistek çağ surlarından hiç bir biz kalmamıştır. Tam orta da Gymnasium bulunuyor ve buradaki bir taş anıttan, şehrin dört yana açılan dört kapısı görülüyordu.      

Devamını oku...